Náš tým

Mgr. Tamara Svrčková


Ředitelka

Psycholožka a terapeutka Tamara Svrčková je zakladatelkou DC Protěž a stojí za veškerými aktivitami této neziskové organizace. Zajišťuje bezproblémové fungování všech služeb Komunitního centra II, poskytuje supervizi dobrovolníkům a je kontaktní osobou pro zájemce o volnočasové aktivity pro seniory.

Luděk Svrček


Vedoucí vychovatel ve školičce Grébovka a koordinátor dobrovolníků

Luděk Svrček se dlouhodobě věnuje práci s dobrovolníky, zajišťuje řízení jednotlivých projektů (například Dětský den v Grébovce, Vánoční besídka) a zároveň je vedoucím vychovatelem dětské skupiny ve školičce Grébovka. Disponuje nejen odbornou kvalifikací pro péči o předškolní děti, ale také několikaletou praxí v oblasti práce s dětmi i se seniory a bohatými zkušenostmi v rámci organizace a produkce neziskových projektů.

Kateřina Minářová


Vychovatelka ve školičce

Pečuje s láskou o děti ve Školičce Grébovka, vede pohybový a taneční kroužek.

Barbora Pekařová


Vychovatelka ve školičce

Obětavě se stará o děti ve Školičce Grébovka, vede výtvarný kroužek.

Daniel Steindler


Právní poradce

Svatava Bezová


Vychovatelka ve školičce

Marek Hrdinka


asistent