Dobrovolnické centrum Protěž, z. s.

školení • supervize • sebepoznávací workshopy

Dobrovolnické centrum Protěž sdružuje dobrovolníky všech věkových kategorií a profesních skupin, kteří nezištně pomáhají druhým. Společnými silami se snažíme o rozvoj tradičních humanistických hodnot a obnovu občanské společnosti, která je založena na spolupráci a vzájemné solidaritě svobodných občanů. Realizujeme řadu odborně vedených dobrovolnických projektů, v rámci nichž se může každý pomáhající realizovat dle svých možností a zároveň své schopnosti neustále prohlubovat.

Proč se zajímat o dobrovolnictví v Protěži

Dobrovolnická činnost poskytuje příležitost získat bohaté zkušenosti a praktické dovednosti v různých odborných oblastech. Studentům sociální práce, psychologie i jiných společensko-vědních oborů nabízíme neplacené stáže v oblasti práce se seniory a handicapovanými jedinci. Zájemci se rovněž mohou zdarma účastnit vzdělávacích či supervizních programů o sociální práci a v případě potřeby požádat o konzultaci některého z našich specialistů.

Z našich zkušeností se tak mimo jiné ukazuje dobrovolnictví jako efektivní nástroj pro řešení problematiky nezaměstnanosti, se kterou se potýkají nejen mladí lidé bez praxe, ale často také ženy po mateřské dovolené a sociálně ohrožené skupiny našich spoluobčanů. Ti se tak mohou skrze dobrovolnické aktivity přirozenou a nenásilnou cestou připravit na svůj návrat do profesního života, případně nové poznatky využijí pro výběr rekvalifikačního kurzu. 
V posledních letech přibývá také mnoho dobrovolníků důchodového věku, s nimiž pořádáme různé mezigenerační setkání a organizujeme volnočasové aktivity pro občany Prahy 10, což jak doufáme, brzy motivuje i další jedince k občanské angažovanosti. Vítaný je každý, kdo se chce podílet na utváření sociokulturního prostoru zdejší lokality, nebo pomáhat těm, kteří to potřebují.

Staňte se dobrovolníkem