Společně PROti TĚŽkostem

Dobrovolnické centrum Protěž, z.s.


Nezisková organizace Protěž byla založena v roce 2004 jako kontaktní místo pro dobrovolnickou práci se seniory, zdravotně postiženými, znevýhodněnými dětmi a rodinami v krizi. Sdružujeme dobrovolníky, kteří chtějí pomáhat znevýhodněným jedincům a podporovat aktivní komunitní život občanů Prahy 10, kde má Dobrovolnické centrum Protěž své sídlo a působiště.

Protěž, z.ú.


Vedle Dobrovolnického centra Protěž, zapsaný spolek, jsme od roku 2016 zaregistrováni také jako Protěž, zapsaný ústav. Provozujeme Školičku Grébovka, dětskou skupinu, ve které pečujeme o 10 dětí předškolního věku a denní stacionář pro seniory, který navštěvuje 12 klientů. Programy jsou připravovány tak, aby se jich mohli účastnit společně děti i senioři.

Naše aktivity


Komunitní centrum Protěž II
Komunitní centrum Protěž II

Prostor pro mezigenerační setkávání, spolupráci, vzdělávání, volnočasové aktivity a pro poskytování bezplatného poradenství v různých odborných oblastech.

Školička Grébovka
Školička Grébovka

Výchovně-vzdělávací zařízení, které bylo zřízeno se záměrem pomoci primárně rodičům samoživitelům poskytuje bohatý a cenově dostupný program pro všechny děti.

Dobrovolnické centrum Protěž
Dobrovolnické centrum Protěž

Dobrovolnické centrum Protěž slouží jako kontaktní místo pro dobrovolnickou práci se seniory, zdravotně postiženými, znevýhodněnými dětmi a rodinami v krizi.