Aktuality

Ve spolupráci s Potravinovou bankou rozdáváme potraviny lidem v nouzi


Dobrovolnické centrum v rámci Komunitního centra se aktivně zapojilo do pomáhání v době nouzového stavu způsobeného koronavirem.

  • pomáháme s donáškou nákupů seniorům a zdravotně postiženým
  • pomáháme s rozvozem obědů
  • šijeme roušky, které rozdáváme domovum seniorům a dalším sociálním zařízením
  • ve spolupráci s MČ Praha 10 jsme vytvořili výdajové místo pro předávání dezinfekce a roušek občanům Prahy 10
  • seniorům poskytujeme telefonicky právní a psychologickou pomoc

se seniory - našimi klienty jsme v pravidelném telefonickém kontaktu, pomáháme jim zajišťovat a vyzvedávat léky v lékárně, vyřizovat úřední záležitosti, předáváme jim potřebné informace týkající se nouzového stavu. Poskytujeme jim psychosociální podporu.


Galerie